DANH SÁCH ĐẠI LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
STT Tên đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Thúy Phượng Thị trấn Bảy Ngàn, Châu Thành A, Hậu Giang 0917557598
2 Quầy thuốc Hoàng Đạt 256 Ấp 1A,Thị trấn Một Ngàn, Châu Thành A, Hậu Giang 0905255847
3 Đại lý Huỳnh Thị Hài 8 Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang 07113849234
4 Quầy thuốc Việt Như Lô 13A Ấp Thị Tứ, Thị trấn Rách Gòi, Châu Thành A, Hậu Giang 07113930834
5 Quầy thuốc Tuấn Thu Xã Thạnh Xuân, Châu Thành A, Hậu Giang 0937056545
6 Đại lý Thúy Hường 782 Tân Long A (chợ Cầu Sáng), Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang 0907567797

 

 

 

 

 

 

 

  Công ty cổ phần Pymepharco chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 44 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

  Số điện thoại: (84-08) 39703 099 – 39173 140

  Ds. Trần Thị Phương Chi: 0917190486

  E-mail: phuongchi@pymepharco.com