Danh sách đại lý

Sản phẩm PasAli-G.A. hiện nay đang được bán trên hầu hết các tỉnh ở địa bàn miền Nam. Danh sách các đại lý bán PasAli-G.A. sẽ được công ty cập nhật liên tục.

 

  Công ty cổ phần Pymepharco chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 44 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

  Số điện thoại: (84-08) 39703 099 – 39173 140

  Ds. Trần Thị Phương Chi: 0917190486

  E-mail: phuongchi@pymepharco.com