Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 44 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (84-08) 39703 099 – 39173 140

Ds. Trần Thị Phương Chi: 0917190486

E-mail:phuongchi@pymepharco.com

 

Phản hồi